Hjem hjem hjem Website in english Birgitte Simonsen og Knud Illeris
Hvem er vi
Kontakt Tilbud og ydelser Publikationer, rapporter og artikler Birgette Simonsen og Knud Illeris
         

Knud Illeris:

Publikationer dansk

Publikationslisten er inddelt i følgende temaer:

1. Monografier og andre større arbejder
2. Forskningsrapporter mv.
3. Redigerede antologier
4. Bidrag til officielle publikationer
5. Faglige artikler i tidsskrifter, antologier mv.
6. Væsentlige bidrag til konferencer o.lign.
7. Kronikker, faglige debatindlæg mv.
8. Væsentlige arbejdspapirer o.lign.

1. Monografier:

2016: Liv og læring – fra kernefamilie og karriere til økokollektiv og læringsforskning. København: Roskilde Universitetsforlag. 313 sider.
2015: Læring. København: Samfundslitteratur. 338 sider. 3. udgave.
2013: Transformativ læring og identitet. København: Samfundslitteratur. 228 sider.
2012: Kompetence – hvad, hvorfor, hvordan? København: Samfundslitteratur. 2. reviderede udgave.  
2011: Kompetence – hvad, hvorfor, hvordan?København: Samfundslitteratur.
2009: Ungdomsliv – mellem individualisering og standardisering.København: Samfundslitteratur. 347 sider. I samarbejde med Noemi Katznelson, Jens Christian Nielsen, Birgitte Simonsen og Niels Ulrik Sørensen.
2006: Læring. København: Roskilde Universitetsforlag. 297 sider. 2. udgave.
2004: Læring i Arbejdslivet. København: Roskilde Universitetsforlag & Learning Lab Denmark. 282 sider. I samarbejde med 15 partnere.
2003: Voksenuddannelse og voksenlæring. 200 sider. København: Roskilde Universitetsforlag
2002: Ungdom, identitet og uddannelse. 223 sider. København: Roskilde Universitetsforlag. I samarbejde med Noemi Katznelson, Birgitte Simonsen og Lars Ulriksen.
2000: Voksenuddannelse som masseuddannelsedisciplinering til fleksibilitet. 142 sider. København: Roskilde Universitetsforlag.
1999: Læringaktuel læringsteori i spændingsfeltet mellem Piaget, Freud og Marx. 227 sider. København: Roskilde Universitetsforlag. Norsk udgave 2000.
1998: Pædagogisk udviklingsarbejde - skoleudvikling. Frederikshavn: Dafolo. 119 sider. I samarbejde med Lejf Moos, Niels Kryger og Johnny Thomassen.
1996: Almenkvalificering - kort fortalt. Erhvervs- og Voksenuddannelsesgruppen, RUC. 96 sider. I samarbejde med Vibeke Andersen, Christian Kjærsgaard, Kirsten Larsen, Henning Salling Olesen og Lars Ulriksen.
1995: Almenkvalificering. Erhvervs- og Voksenuddannelsesgruppen, RUC. 299 sider. I samarbejde med Vibeke Andersen, Christian Kjærsgaard, Kirsten Larsen, Henning Salling Olesen og Lars Ulriksen.
1995: Læring, udvikling og kvalificering. Erhvervs- og Voksenuddannelsesgruppen, RUC. 169 sider. Indlæst på lydbånd til læsehandicappede 1998.
1993: Kvalifikationer - en søgemodel. Erhvervs- og Voksenuddannelsesgruppen, RUC. 61 sider. I samarbejde med Vibeke Andersen, Christian Kjærsgaard, Kirsten Larsen, Henning Salling Olesen og Lars Ulriksen.
1993: Kvalifikationer og levende mennesker. Erhvervs- og Voksenuddannelsesgruppen, RUC. 260 sider. Engelsk udgave i uddrag efteråret 1994. I samarbejde med Vibeke Andersen, Christian Kjærsgaard, Kirsten Larsen, Henning Salling Olesen og Lars Ulriksen.
1991: Pædagogikkens betydning. København: Unge Pædagoger. 189 sider.
1990: Projektarbejde i specialarbejderuddannelsen. København: Arbejdsmarkedsstyrelsen. 156 sider, inkl. bilag. I samarbejde med Trine Borgnakke, Jørgen Rafn og Annette Ramsøe.
1989: Pædagogisk udviklingsarbejde - mellem selvforvaltning og styring. København: Unge Pædagoger. 108 sider. I samarbejde med Niels Kryger, Lejf Moos og Johnny Thomassen.
1989: De skæve køn, 1. og 2. del. København: Unge Pædagoger. 359 sider. I samarbejde med Birgitte Simonsen.
1985: Grundbog i projektarbejde. København: Unge Pædagoger. 149 sider. I samarbejde med Jens Berthelsen og Sten Clod Poulsen.
1982: Ungdomspsykolgi - samfundssituation, handlemønstre, bevidsthedsformer. København: Unge Pædagoger. 213 sider. I samarbejde med Elo Nielsen og Birgitte Simonsen.
1981: Modkvalificeringens pædagogik - problemorientering, deltagerstyring og eksemplarisk indlæring. København: Unge Pædagoger. 225 sider.
1980: De kom på efg... København: Unge Pædagoger. 69 sider. I samarbejde med Henriette Christrup, Per Fibæk Laursen, Jørgen Rafn og Birgitte Simonsen.
1980: Efg-undervisning. København: Unge Pædagoger. 276 sider. I samarbejde med Henriette Christrup, Per Fibæk Laursen, Jørgen Rafn og Birgitte Simonsen.
1978: Motivation i skolen - manipulation eller solidaritet. København: Munksgaard. 74 sider.
1978: Uddannelsesplanlægningens elendighed - en kritik af U90. København: Munksgaard. 205 sider. I samarbejde med Jens Bjerg, Jørgen Aage Jensen, Søren Keldorff, Anders Mathiesen, Henning Salling Olesen og John Houman Sørensen.
1978: Samfundet og pædagogikken. København: Munksgaard. 164 sider. I samarbejde med Per Fibæk Laursen og Birgitte Simonsen.
1977: Projektarbejde i arbejderuddannelserne. København: LOs Landsskole. 53 sider. I samarbejde med Mogens Bengtsson.
1977: Projektarbejde - erfaringer og praktisk vejledning. København: Borgen. 318 sider. I samarbejde med Jens Berthelsen og Sten Clod Poulsen. 2. udgave 1978. 3. udgave 1979, 397 sider.
1976: Skole og kvalifikation - eller: Hvad er det børnene lærer i skolen? København: Unge Pædagoger. 47 sider. I samarbejde med Henning Salling Olesen og Palle Rasmussen.
1976: Læreruddannelser, skole og samfund. København: Munksgaard. 206 sider. I samarbejde med Henning Salling Olesen og Palle Rasmussen.
1974: Problemorientering og deltagerstyring - oplæg til en alternativ didaktik. København: Munksgaard. 272 sider. 2. udgave 1976. Svensk udgave 1976.
1973: Et deltagerstyret undervisningsforløb - storgruppeordningen på Blaagaard Seminarium, 1. og 2. del. RUC-forlag. 527 sider, inkl. bilag.
1971: Psykologi på psykologisk grundlag. Psykologisk Laboratorium, KU. 139 sider.

2. Forskningsrapporter mv.
2007: Hard Fun – personlig kompetenceudvikling: Evaluering af et kompetenceudviklingsprojekt i mediebranchen.København: Danmarks Pædagogiske Universitet. 30 sider. I samarbejde med Jens Christian Nielsen og Dorthe Skov Jeppesen.
1999: Voksenuddannelse mellem trang og tvang. København: Roskilde Universitetsforlag. 208 sider. I samarbejde med Annegrethe Ahrenkiel, Lizzie Mærsk Nielsen og Birgitte Simonsen.
1998: Voksenuddannelse og deltagermotivation. København: Roskilde Universitetsforlag. 122 sider. I samarbejde med Annegrethe Ahrenkiel, Marie-Louise Sederberg og Birgitte Simonsen.
1995: Når skolekulturer samarbejder. Bidrag til evaluering af Voksenuddannelsespuljen. Arbejdsmarkedsstyrelsen & Undervisningsministeriet. 79 sider. I samarbejde med Vibeke Andersen.
1994: Almenkvalificering på korte kurser. Erhvervs- og Voksenuddannelsesgruppen, RUC. 162 sider. I samarbejde med Lars Ulriksen og Niels Warring.
1994: Plankursusundersøgelsen. Erhvervs- og voksenuddannelsesgruppen, RUC. 33 sider.
1990: Uddybning af det statistiske materiale. 3. rapport fra forskningsprojektet Folkeskolens langtidsvirkninger for eleverne. Roskilde Universitetscenter. 72 sider.
1989: De tidligere elevers karakteristik af 6 danske folkeskoler i 1960'erne og 70'erne. 2. rapport fra forskningsprojektet Folkeskolens langtidsvirkninger for eleverne. Roskilde Universitetscenter. 89 sider.
1987: Hovedresultaterne af en interview-undersøgelse med 244 tidligere elever fra udvalgte klasser ved 6 danske folkeskoler. 1. rapport fra forskningsprojektet Folkeskolens langtidsvirkninger for eleverne. Roskilde Universitetscenter. 195 sider, inkl. bilag.
1980: Data om efg-eleverne - på basisåret indenfor levnedsmiddelområdet 1977, 1978 og 1979. 12. rapport fra efg-projektet. Roskilde Universitetscenter. 80 sider. I samarbejde med Henriette Christrup, Per Fibæk Laursen, Jørgen Rafn og Birgitte Simonsen.
1980: Køkken, kokke og kvalifikationer - om arbejdet i restaurationskøkkener i relation til efg-uddannelsen indenfor levnedsmiddelområdet. 11. rapport fra efg-projektet. Roskilde Universitetscenter. 69 sider. I samarbejde med Henriette Christrup, Per Fibæk Laursen, Jørgen Rafn og Birgitte Simonsen.
1980: Nærbillede af 5 efg-elever - på basisåret indenfor levnedsmiddelområdet. 10. rapport fra efg-projektet. Roskilde Universitetscenter. 104 sider. I samarbejde med Henriette Christrup, Per Fibæk Laursen, Jørgen Rafn og Birgitte Simonsen.
1979: Elevernes livsbetingelser, fritid og interesser - på efg-basisåret indenfor levnedsmiddelområdet. 9. rapport fra efg-projektet. Roskilde Universitetscenter. 142 sider. I samarbejde med Henriette Christrup, Per Fibæk Laursen, Jørgen Rafn og Birgitte Simonsen.
1979: Arbejde og kvalifikationskrav i institutionskøkkener - og uddannelse indenfor efg's levnedsmiddelområde. 8. rapport fra efg-projektet. Roskilde Universitetscenter. 104 sider. I samarbejde med Henriette Christrup, Per Fibæk Laursen, Jørgen Rafn og Birgitte Simonsen.
1979: Et års pædagogisk udviklingsarbejde i fællesfagene - på efg-basisåret indenfor levnedsmiddelområdet. 7. rapport fra efg-projektet. Roskilde Universitetscenter. 137 sider. I samarbejde med Henriette Christrup, Per Fibæk Laursen, Jørgen Rafn og Birgitte Simonsen.
1979: Videre forsøg med integration af fællesfag og retningsfag i projektundervisning - på efg-basisåret indenfor levnedsmiddelområdet. 6. rapport fra efg-projektet. Roskilde Universitetscenter. 222 sider inkl. bilag. I samarbejde med Henriette Christrup, Per Fibæk Laursen, Jørgen Rafn og Birgitte Simonsen.
1979: Elevernes vurderinger af efg-undervisningen - på basisåret indenfor levnedsmiddelområdet. 5. rapport fra efg-projektet. Roskilde Universitetscenter. 61 sider. I samarbejde med Henriette Christrup, Per Fibæk Laursen, Jørgen Rafn og Birgitte Simonsen.
1978: Integration af fællesfag og retningsfag i en projektuge - på efg-basisåret indenfor levnedsmiddelområdet. 4. rapport fra efg-projektet. Roskilde Universitetscenter. 89 sider. I samarbejde med Henriette Christrup, Per Fibæk Laursen, Jørgen Rafn og Birgitte Simonsen.
1978: Omkring fællesfagsundervisningen og elevforudsætninger - på efg-basisåret indenfor levnedsmiddelområdet. 3. rapport fra efg-projektet. Roskilde Universitetscenter. 156 sider. I samarbejde med Henriette Christrup, Per Fibæk Laursen, Jørgen Rafn og Birgitte Simonsen.
1977: Omkring grundlaget for et pædagogisk udviklingsarbejde - på efg-basisåret indenfor levnedsmiddelområdet. 2. rapport fra efg-projektet. Roskilde Universitetscenter. 106 sider. I samarbejde med Henriette Christrup, Per Fibæk Laursen, Jørgen Rafn og Birgitte Simonsen.
1977: Omkring undervisningen på seks efg-skoler. 1. rapport fra efg-projektet. Roskilde Universitetscenter. 58 sider. I samarbejde med Henriette Christrup, Per Fibæk Laursen, Jørgen Rafn og Birgitte Simonsen.
1969: Spørgeskemaundersøgelse af 42 de studenter, der var rettidigt tilmeldt ved psykologistudiet i Århus, men ikke blev optaget. Psykologisk Laboratorium, KU. 7 sider + bilag.
1969: Spørgeskemaundersøgelse af de førsteårsstuderendes vurdering af undervisningen i psykologi 1968-69. Psykologisk atorium, KU. 30 sider + bilag.

3. Redigerede antologier
2014: Læring i konkurrencestaten: Kapløb eller bæredygtighed? København: Samfundslitteratur. 223 sider.
2012: 49 tekster om læring. 630 sider. København: Samfundslitteratur.
2007: Læringsteorier: 6 aktuelle forståelser.157 sider.København: Roskilde universitetsforlag.
2005: Tekster om voksenlæring. København: Roskilde Universitetsforlag. 303 sider. I samarbejde med Signe Berri.
2002: Udspil om læring i arbejdslivet. 219 sider. København: Roskilde Universitetsforlag.
2000: Tekster om læring. 343 sider. København: Roskilde Universitetsforlag.
1998: Udspil om læring og didaktik.København: Roskilde Universitetsforlag. 215 sider. I samarbejde med Birgitte Simonsen og Annegrethe Ahrenkiel.
1997: Nye perspektiver på almenkvalificering. 165 sider. Erhvervs- og Voksenuddannelsesgruppen, RUC.
1992: Perspektiver på almenkvalificering. 156 sider. Erhvervs- og Voksenuddannelsesgruppen, RUC.

4. Bidrag til officielle publikationer
1987: Pædagogikken i de erhvervsfaglige uddannelser. I Betænkning om grundlæggende erhvervsuddannelser, nr. 1112, bind 2, s. 714-743.
1978: Tendenser i 70'ernes pædagogik. I U90, bind 2, s. 183-194.

5. Faglige artikler i tidsskrifter, antologier mv.

2016: Læring i bæredygtighed – et opgør med konkurrencestaten. I John Holten-Andersen m.fl. (red): Livet efter væksten – samfundsvisioner i en omstillingstid. København: Hovedland.
2016: Læring. I Per Fibæk Laursen og Hans Jørgen Kristensen (red): Pædagogikhåndbogen.Reitzel. (overført fra Gyldendals Pædagogikhåndbog, 2011).

2014: Læring. I Sanne Lillemor Hansen og Hanne Schneider (red): Elevens læring og udvikling. Gyldendal.

2014: Inklusion og eksklusion i konkurrencestatens skole. KvaN, Tidsskrift for læreruddannelse og skole. 100, 18-28.

2014: Identitetsudvikling og transformativ læring – læring i dag er mere end viden, færdigheder og forståelse. I Knud Illeris (red): Læring i konkurrencestaten. Samfundslitteratur.

2014: Læring i konkurrencestaten – problemer og alternative perspektiver. I Knud Illeris (red): Læring i konkurrencestaten. Samfundslitteratur.

2013: Læringsmiljø skal skabes – motivation skal findes. I Niels Ulrik Sørensen, Camilla Hutters, Noemi Katznelson og Tilde Mette Juul: Unges motivation og læring. Reitzel.

2012: Kompetencetænkning i vidensøkonomien.I Hanne Leth Andersen & Jens Christian Jacobsen (red): Uddannelseskvalitet i en globaliseret verden. København: Samfundslitteratur.
2012: Livsudfoldelse og modstandspotentiale.I Knud Illeris (red): 49 tekster om læring. København: Samfundlitteratur.
2011: Læring.I Hans Jørgen Kristensen & Per Fibæk Laursen (red): Gyldendals Pædagogikhåndbog.
2011: Diverse opslag i Steen Nepper Larsen & Inge Kryger Pedersen (red): Sociologisk Leksikon. København: Reitzel.
2010: Kompetence, læring og uddannelse – En introduktion til Knud Illeris' læringsbegreb.MiD Magasin, Museumsformidlere i Danmark, nr. 22.
2009: Basal læringsforståelse og aktuel uddannelsespolitik. Dansk pædagogisk tidsskrift, nr. 2, s. 48-57.
2009: Kompetence, læring og uddannelse. Hvordan læres kompetencer, og hvordan kan de udvikles gennem formaliseret uddannelse?Nordisk Pedagogik, nr. 2, s.194-209..
2008: Læring i et positivt psykologisk perspektiv.I Anders Myszak & Simon Nørby (red): Positiv Psykologi – en introduktion til videnskaben om velvære og optimale processer. København: Reitzel.
2008: På skolebænken igen: De kortuddannedes perspektiver.Erhvervsskolelæreren, nr. 2, s. 20-22.
2007: Læringsteoriens elementer: hvordan hænger det hele sammen.I Knud Illeris (red): Læringsteorier: 6 aktuelle forståelser. København: Roskilde Universitetsforlag. Revideret udgave i Knud Illeris (red): 49 tekster om læring. København: Samfuindslitteratur, 2012.
2007: Noget om læring, uddannelse og konkurrenceevne. Metier, nr. 2.
2007: Tværvidenskab som vilkår: uden tværviodenskab ingen læringsforskning.Irobin Engelhardt, Camilla mehlsen & Frederik Stjernfelt (red): Tankestreger - Tværvidenskabelige nybrud. København: Danmarks Pædagogiske Universitetsforlag.
2007: Diverse nye opslag. I Jens Bjerg (red): Gads Psykologi Leksikon, 2. udgave.
2006: Arbejdspladsen som ramme for læring.I Ulla bruun de Neergaard, Henrik Holt Larsen & Bente Øhrstrøm (red): Personaleledelse - artikler og cases. København: Nyt fra samfundsvidenskaberne.
2006: David Kolbs teori om læringsstile.I Peter Andersen (red): Læringens og tænkningens stil – en antologi om stilteorier. København: Billesø & Baltzer.
2006: De kortuddannede: Voksenuddannelsernes største problem. Dansk pædagogisk tidsskrift, nr. 2.
2006: Organisering af læreprocesser. I Jens H. Lund & Torben Nørregaard Rasmussen (red): Almen didaktik – i læreruddannelse og lærerarbejde. Århus: Kvan.
2006: Ungdom, kompetence og identitet.Ungdomsforskning, nr. 2. I samarbejde med Lars Ulriksen, Noemi Katznelson & Birgitte Simonsen.
2006: Vil gerne – har ikke lyst.København: Netavisen.
2006: Voksenuddannelse og de kortuddannede.Den alternative velfærdskommission: Bæredygtig velfærd. København: Socialpolitisk Forlag.
2005: Bryd isen. Learning Lab Denmark Quarterly, nr. 3-4.
2005: Hvad er det særlige ved voksnes læring? I Carsten Nejst Jensen (red): Voksnes læringsrum. København: Billesø & Baltzer. Genoptrykt i Knud Illeris (red): 49 tekster om læring. København: Samfundslitteratur, 2012.
2005: Livslang læring – trang eller tvang.I Carsten Nejst Jensen (red): Voksnes læringsrum. København: Billesø & Baltzer.
2005: Læring i arbejdslivet.I Carsten Nejst Jensen (red): Voksnes læringsrum. København: Billesø & Baltzer.
2005: Hvordan lærer voksne? I Knud Illeris & Signe Berri (red): Tekster om voksenlæring. København: Roskilde Universitetsforlag. I dialog med Alan Rogers.
2005: Økonomer uden jordforbindelse. Learning Lab Quarterly, No. 1, s. 4.
2004: Diverse opslag. I Jens Bjerg (red): Gads Psykologi Leksikon. København: Gads Forlag.
2004: Fra erhvervsrettet uddannelse til læring i arbejdslivet.København: BUPL.
2004: Kompetenceløftet.Learning Lab Denmark Quarterly, nr. 4, s. 12-13.
2004: Læring i arbejdslivet.Dansk pædagogisk tidsskrift.
2003: Læring.I: Kompendium i pædagogik – til pædagogiske og sundhedsfaglige uddannelser. København: Samfundslitteratur.
2003: Unges læreprocesser.I: Kompendium i pædagogik – til pædagogiske og sundhedsfaglige uddannelser. København: Samfundslitteratur.
2003: Når livslang læring er tomme ord.Learning Lab Quarterly, nr. 3-4, s. 4.
2003: Udfordringer til fremtidens folkeoplysere.Fokus på folkeoplysning, nr. 4.
2003: Skolelæring er institutionaliseret læring. I Lars Kettel (red): Skolen i samfundet – analyser og perspektiver. København: Billesø & Baltzer, 2. udgave, s. 136-143.
2002: Læring og lærerroller.Unge Pædagoger, nr. 8, s. 3-18.
2002: Læring og kompetenceudvikling i projekter. I Henrik Holt Larsen & Connie Svabo (red): Fra kursus til kompetenceudvikling på jobbet. København: DJØF-forlag.
2002: Læring. I Karsten Schnack (red): Psykologisk Opslagsbog.
2002: Unges læring, identitet og selvorientering. Nordisk Pedagogik, nr. 2, s. 65-87.
2002: Ungdom, kompetence og identitet. Ungdomsforskning, nr. 1, s. 8-11. I samarbejde med Noemi Katznelson, Birgitte Simonsen og Lars Ulriksen.
2002: Fra erhvervsrettet uddannelse til læring i arbejdslivet. I Knud Illeris (red): Udspil om læring i arbejdslivet. København: Roskilde Universitetsforlag og Learning Lab Denmark, 2002, s. 19-36.
2002: Læring i arbejdslivet. Dansk pædagogisk tidsskrift, nr. 1, s. 58-71.
2001: Læring og lærerroller.Unge Pædagoger, nr. 8, s. 3-18.
2001: Voksenuddannelse i deltagerperspektiv. I Roskilde Universitetscenter: Årsberetning 2000, s. 88.
2001: For skolebørn eller for voksne? Voksenuddannelse, nr. 49, s. 17-19.
2001: Læring. I Birgit Bruun & Anne Knudsen (red): Moderne psykologi – temaer. København: Billesø & Baltzer, 2001, s. 158-184.
2001: Voksenuddannelse, vejledning og ansvar. Nyt fra Arbejdsministeriet, nr. 2, s. 6-7.
2001: Skolelæring er institutionaliseret læring.I: Skolen i samfundet – analyser og perspektiver. København: Billesø & Baltzer.
2000: AMU-lærerrollen under forandring. Sløjfen, nr. 107, s. 16.
2000: Voksenuddannelse i deltagerperspektiv. Voksenpædagogisk Tidsskrift, nr. 1, s. 10-14. Sammen med Birgitte Simonsen og Annegrethe Ahrenkiel.
2000: En replik om at arbejde eklektisk. Psyke & Logos, nr. 1, s. 425-426.
1999: Almenkvalificering i uddannelserne. I Carsten Nejst Jensen (red): Om Voksenundervisning. København: Billesø & Baltzer, 1999, s. 300-306. Sammen med Vibeke Andersen, Christian Kjærsgaard, Kirsten Larsen, Henning Salling Olesen og Lars Ulriksen.
1999: Projektarbejdets gennembrud i 1970erne – en personlig beretning. I Susanne V. Knudsen (red): Projektarbejdets fortid og fremtid. København: Danmarks Lærerhøjskole, 1999, s. 11-26.
1998: Almenkvalificering og de nye unge. Sløjfen, nr. 85, s. 14-15.
1998: Erfaringspædagogik og projektarbejde. I Niels Jørgen Bisgaard (red): Pædagogiske teorier. København: Billesø & Baltzer, 3. udgave, 1998, s. 148-166.
1998: Læringsteori og didaktik. I Knud Illeris, Birgitte Simonsen & Annegrethe Ahrenkiel: Udspil om læring og didaktik. København: Roskilde Universitetsforlag, 1998, s. 39-73.
1998: Erfaringspædagogik og experiential learning. I Knud Illeris, Birgitte Simonsen & Annegrethe Ahrenkiel: Udspil om læring og didaktik. København: Roskilde Universitetsforlag, 1998, s. 75-117. Revideret udgave i Nordisk Pedagogik, 1999, nr. 1, s. 1-19.
1998: Voksenundervisning og ansvarlighed. I Knud Illeris, Birgitte Simonsen & Annegrethe Ahrenkiel: Udspil om læring og didaktik. København: Roskilde Universitetsforlag, 1998, s. 173-191.
1997: RUC: Ideal-Universitet eller problem-Universitet - fragmenter til RUC's historie og aktuelle situation set fra et pædagogisk perspektiv. I Henrik Toft Jensen m.fl. (red): RUC i 25 år. København: Roskilde Universitetsforlag, 1997, s. 179-190.
1997: Almenkvalificering, modernisering, modstand og dannelse. I Knud Illeris (red): Nye perspektiver på almenkvalificering. Erhvervs- og Voksenuddannelsesgruppen, RUC.
1996: Piaget, konstruktivismen og reformpædagogikken. Dansk pædagogisk tidsskrift, nr. 6, s. 33-42.
1996: Læring, udvikling og uddannelse - Udarbejdelse af en Piaget-inspireret pædagogisk forståelsesramme. Nordisk Pedagogik, nr. 1, s. 15-29.
1996: Om almenkvalificering. Dansk pædagogisk tidsskrift, nr. 2, s. 19-26.
1995: Almenkvalificering - hvad, hvordan, hvorfor. Pro & Contra, nr. 1, s. 7-12. Desuden I Carsten Nejst Jensen (red): Om voksenundervisning. København: Billesø & Baltzer, 1999, s. 117-126.
1995: Skolens sociale skævhed. Unge Pædagoger, nr. 6, s. 2-4.
1995: Hvad er almene kvalifikationer? Om det 3-årige almenkvalificeringsprojekt på RUC. I Hans Cornelius (red): Håndbog i dansk voksenundervisning og folkeoplysning 1995/1996, s. 37-44.
1994: Kvalifikationer - subjektivitet - pædagogik - et nyt perspektiv på kvalifikationsteorien. Nordisk Pedagogik, nr. 4, s. 194-206.
1994: Skolens kvalificeringsfunktion. Unge Pædagoger, nr. 5, s. 1.
1994: Kvalificeringsbegrebet i dansk pædagogik. Unge Pædagoger, nr. 5, 2-4.
1994: Hvad er almenkvalificering? Unge Pædagoger, nr. 5, s. 5-9. I samarbejde med Kirsten Larsen.
1994: Kvalificering og praktik. Unge Pædagoger, nr. 5, s. 24-32.
1993: Pædagogikkens betydning - er det muligt at påvise langtidsvirkninger? - eksempel fra den danske folkeskole. Nordisk Pedagogik, nr. 2, s. 100-105. Desuden i Socialpolitik, 1996, nr. 5, s. 16-20.
1993: Professionalisme er ikke altid nok. Unge Pædagoger, nr. 2, s. 20-21.
1992: Om kategorisering af almene kvalifikationer. I Lars Ulriksen (red): Perspektiver på almenkvalificering. Erhvervs- og Voksenuddannelsesgruppen, RUC, s. 35-54.
1990: Den radikale læreproces i det husmorløse samfund. Dansk pædagogisk tidsskrift, nr. 1, s. 24-26. I samarbejde med Birgitte Simonsen.
1990: Ny læreruddannelse på almenområdet. LVA-bladet, s. 26. I samarbejde med Christian Kjærsgaard, Jørgen Rafn og Lars Ulriksen.
1987: Projektarbejde i uddannelse og erhverv. Uddannelse, nr. 10, s. 647-654. I samarbejde med Morten Fangel, Peter Lorentz Nielsen og Finn Sommer.
1987: Efteruddannelseskurser for projektmedarbejdere ved Roskilde Universitetscenter. I Morten Fangel m.fl. (red): Projektuddannelse. Roskilde: Nordnet. 8 sider. I samarbejde med Margit Danaa og Annette Ramsøe.
1987: Om udvikling af projekt-uddannelses-programmer. I Morten Fangel m.fl. (red): Projektuddannelse. Roskilde: Nordnet. 2 sider.
1987: Projektuddannelse - perspektiver og problemer. I Morten Fangel m.fl. (red): Projektuddannelse. Roskilde: Nordnet. 3 sider. I samarbejde med Morten Fangel og Finn Sommer.
1986: Uddannelse af projektmedarbejdere må bygge på deltagelse i projektarbejde. I Josef Boldog (red): Nordisk prosjektleder utdannelse. Oslo: Nordnet. S. 14-18.
1986: Projektuddannelserne ved Roskilde Universitetscenter. I Josef Boldog (red): Nordisk prosjektleder utdannelse. Oslo: Nordnet. S. 81-86.
1985: Projektarbejde og deltagernes fleksibilitet. I Morten Fangel m.fl. (red): Projektledelse - også i 90'erne. Foreningen Projektplan. S. 95-101.
1985: Projektarbejde i uddannelse og erhverv. Projektøren, maj, s. 10-11 + 19.
1985: Skolens problemer løses ikke af datamater. I Axel Neubert (red): Fremtiden - Teknikken - Uddannelsen. Dansk Uddannelsespolitisk Selskab. S. 69-72.
1984: Ny ungdom - træge skolesystemer og pædagogers muligheder. Unge Pædagoger, nr. 8, s. 5-11.
1984: Teoriudvikling er også politisk - erfaringer og synspunkter om uddannelsesforskning og teoriudvikling. Nyt om uddannelsesforskning, nr. 4, s. 12-19.
1984: Ny ungdom - og solidarisk pædagogik. Unge Pædagoger, nr. 7, s. 19-28.
1984: Erfaringspædagogisk skolebog? Unge Pædagoger, nr. 5, s. 30-31.
1984: Om modkvalificering og emancipation. Kontext, nr. 46, s. 151-153.
1984. Erfaringer med erfaringspædagogikken. Unge Pædagoger, nr. 2, s. 22-33.
1983: De unge og lønarbejdet. Psykologi, nr. 1, s. 18-27.
1983: Narcissismeteorien - hvad kan den bruges til? Unge Pædagoger, nr. 5, s. 11-16.
1983: Projektarbejdet på RUC. I RUC-studenterrådet: Rus-Bog RUC 1983. S. 39-46.
1983: Om kapitallogik og modkvalificering. Dansk pædagogisk tidsskrift, nr. 5, s. 221-222.
1983: Modkvalificeringen og institutionerne - en replik til Kurt Aagaard Nielsen. Tidskrift för Nordisk Förening för Pedagogisk Forskning, nr. 1, s. 24-30.
1983: Kritik eller korstog? - nogle kommentarer til Steinar Kvale. Tidskrift för Nordisk Förening för Pedagogisk Forskning, nr. 1, s. 57-59.
1982: Ungdom og subjektivitet - om ungdomsforskning og ungdomspsykologi. Unge Pædagoger, nr. 6, s. 5-12. I samarbejde med Elo Nielsen og Birgitte Simonsen.
1982: Didaktik - kvalificering - modkvalificering. Dansk pædagogisk tidsskrift, nr. 3, s. 104-115.
1981: Psykologi i ungdomsuddannelserne - hvorfor og hvordan? I Ib Lunau (red): Psykologi som samarbejdspartner i de kommende ungdomsuddannelser. Det faglige udvalg for psykologi. S. 32-39.
1981: Alternativ pædagogik - modkvalificering eller moderniseret tilpasning? Information fra Nordisk Sommeruniversitet, nr. 3, s. 18-21.
1981: Motivation eller kaos - nogle almene betragtninger om undervisning og motivation på grundlag af nogle konkrete erfaringer i efg. Dansk pædagogisk tidsskrift, nr. 5, s. 191-199. I samarbejde med Henriette Christrup, Per Fibæk Laursen, Jørgen Rafn og Birgitte Simonsen.
1981: Restaurationsfagene og efg. 3 kuverter, nr. 6, s. 3. I samarbejde med Henriette Christrup, Per Fibæk Laursen, Jørgen Rafn og Birgitte Simonsen.
1981: Efg-eleverne og institutionskøkkener. Økonomaen, nr. 2, s. 7-9. I samarbejde med Henriette Christrup, Per Fibæk Laursen, Jørgen Rafn og Birgitte Simonsen.
1981: Efg-undervisning og arbejdsforhold. Husholdningslæreren, nr. 2, s. 42-44. I samarbejde med Henriette Christrup, Per Fibæk Laursen, Jørgen Rafn og Birgitte Simonsen.
1980: Efg-undervisningen på basisåret. Unge Pædagoger, nr. 1, s. 17-26. I samarbejde med Henriette Christrup, Per Fibæk Laursen, Jørgen Rafn og Birgitte Simonsen.
1979: Efg-elevernes livsbetingelser, erfaringer og interesser. Unge Pædagoger, nr. 7, s. 10-18. I samarbejde med Henriette Christrup, Per Fibæk Laursen, Jørgen Rafn og Birgitte Simonsen.
1979: Pædagogisk udviklingsarbejde i de erhvervsfaglige grunduddannelser. I Humaniora 3 1976-78 - beretning fra Statens humanistiske Forskningsråd, s. 158-162. I samarbejde med Henriette Christrup, Per Fibæk Laursen, Jørgen Rafn og Birgitte Simonsen.
1977: EFG-projektet i Institut IX. RUC-NYT, nr. 7, s. 2-3. I samarbejde med Henriette Christrup, Per Fibæk Laursen, Jørgen Rafn og Birgitte Simonsen.
1977: Hvad er kritisk pædagogik? I Frede Nielsen (red): Pædagogisk teori og praksis. Borgen. S. 199-204.
1977: Principper for pædagogisk praksis. I Frede Nielsen (red): Pædagogisk teori og praksis. Borgen. s. 205-236.
1977: Pædagogisk udviklingarbejde i de erhvervsfaglige grunduddannelser. Forskningen og samfundet, nr. 3, s. 5-6. I samarbejde med Henriette Christrup, Per Fibæk Laursen, Jørgen Rafn og Birgitte Simonsen.
1977: Problemorientering og deltagerstyring - er argumentationen holdbar? Svar og præciseringer. Dansk pædagogisk tidsskrift, nr. 1, s. 25-37.
1975: Hvilke interesser tjener pædagogisk forskning og udviklingsarbejde? Dansk pædagogisk tidsskrift, nr. 2, s. 55-65. Desuden i Nordisk Forum, 1976, nr. 2, s. 37-49.
1974: Skolens formål er ikke det samme som dens faktiske funktion. Pædagogisk Orientering, nr. 2, s. 19-24. Desuden i Finn Sørensen & Carl Stjerne (red): Tekster til pædagogik og undervisningslære 1. Gyldendal 1976, s. 142-151.
1974: Storgruppe-ordningen på Blågård Seminarium. Dansk pædagogisk tidsskrift, nr. 5, s. 226-235.
1972: Om nyskabelse i læreruddannelsen. Unge Pædagoger, nr. 4, s. 13-16.
1972: Om undervisningsteknologi og medbestemmelse. Dansk pædagogisk tidsskrift, nr. 4, s. 187-191.
1972: Det frie gymnasium på vej. Unge Pædagoger, nr. 3, s. 13-15.
1971: Hvorfor kulturgeografi og hvilken kulturgeografi? I Ib Lunau (red): Biologi - geografi - fremtid. Foreningen af gymnasiets og seminariets lærere i biologi og geografi. S. 201-212. I samarbejde med Steen Folke og Sven Illeris.

6. Væsentlige bidrag til konferencer o.lign.
2011: Gymnasieskolen og frafaldsproblemet. Gæsteforelæsning ved modtagelse af GL's uddannelsespris 2010.
2008: Test og læring – hvordan påvirkes deltagernes læring af brugen af tests og test-lignende evalueringer. Oplæg til Konference om Nationale test, Vartov 23.4.
2004: Voksnes motivation for læring – med særligt henblik på de kortuddannede.Oplæg til Trepartsudvalget om livslang opkvalificering for alle på arbejdsmarkedet. 23.11.
2003: Det nye kompetencebegreb. Oplæg til CVU Storkøbenhavns konference om kompetenceudvikling. København, 25.9.2003, 8 sider. Optrykt i Agora, CVU Storkøbenhavn, nr. 3, s. 10-15.
2003: Voksenuddannelse, vejledning og ansvar. Oplæg til voksenundervisere fra Nord Trøndelag. København, 23.1.2003, 4 sider.
2001: Voksnes læreprocesser. Oplæg til forelæsning ved konferencen Forskning i Norden arrangeret af VOX Voksenopplæringsinstituttet i Oslo, 28.-30. maj 2001. 7 sider.
2001: Identiteten er på spil i unges læreprocesser. Referat af konferenceindlæg ved Lisbeth Wissing i Gymnasieskolen, nr. 11, s. 6-8.
2001: Unges læring og ikke-læring. Oplæg til åbningsforelæsning ved Center for Ungdomsforsknings konference på RUC om Ungdom, liv og læring, 16.5.2001. 2 sider.
1999: AMU skal lære at imødekomme de krævende unge. Referat af oplæg på Arbejdsmarkedsstyrelsens forstanderkonference om Motivation og Læring 11.2.2001. I konferenceavisen, s. 4.
1998: Tre fejlforståelser og en anderledes evaluering. Uddrag af konference-indlæg i Karen Brygmann m.fl. (red): Kvalitet - Udbytte - Kompetence - dialog om voksnes læring. København: Udviklingscentret for folkeoplysning og voksenundervisning, 1998, s. 64-67.
1997: Aktuelle udviklinger i projektarbejdet. Oplæg til den 8. Arbejdskonference om forskning indenfor voksenuddannelse, folkeoplysning og arbejdsliv. Trondheim, 28.-30. Maj, 1997. 11 sider.
1989: Hvorfor fører ligestilling ikke til lighed? SAMKVIND-konference om den mandsdominerede ligestilling, SAMKVIND skriftserie, nr. 6, s. 22-24.
1984: Hvilke pædagogiske principper kan børne-, ungdoms- og voksenuddannelserne arbejde efter i datalogiens tidsalder? Nordisk Ministerråds konference om datastøttet undervisning. 4 sider.
1983: Ungdomsgenerationen, dens nuværende situation og kommende udvikling. Egmontfondens ungdomssymposium. 4 sider.
1983: Et oplæg om de unge og lønarbejdet. Dansk Sociologforenings årsmøde. 9 sider.
1982: Ungdomspsykologiske teorier. I Knud Illeris (red): Ungdomspsykologi - ungdommens psykologi? Rapport fra RUCs jubilæumskonference 26.-27.11.1982. RUC 1983, s. 97-108.
1981: Folkeskolen, eleverne og pædagogikken - om tilegnelse af "kundskaber, færdigheder, arbejdsmetoder og udtryksformer" set i lyset af folkeskolens samfundsmæssige funktion og elevernes aktuelle situation. Jubilæumsforelæsning ved Danmarks Lærerhøjskole. Manuskriptet er optrykt i Peter Lauridsen & Ole Varming (red): Skolens formål - debat om skolens opgave. Danmarks Lærerhøjskole, 1983, s. 97-108.
1975: Projektarbejde som undervisningsform. AOFs underviser-konference. 6 sider.

7. Kronikker, faglige debatindlæg mv.
2015: Er du omstillingsparat? Asterisk, nr. 75, sept. Sammen med Kristina Mariager-Anderson.

2014: En lille hilsen fra en læringsforsker. Årsskrift fra Hørby Efterskole.
2014: Konkurrencestaten spænder ben for øget læring. Interview i Gymnasieskolen 17.3.
2014: Konkurrencelogikken rammer de svage. Debatindlæg i Politiken 28.2.
2014: Transformativ læring og identitet. Dansk Magisterforening, Fagligt Forum, 3.1.
2012: Coaching frem for holdundervisning. Oplevelsernes Academy: Erfaringer og  gode råd.
2012: Gavnligtungearbejde.Læserbrev i Information, 28.2. Sammen med Noemi Katznelson og Birgitte Simonsen.
2012: Et arbejdsmarked for de udsatte unge.Kommentar i Information, 16.2. Sammen med Noemi Katznelson og Birgitte Simonsen.  
2012: Før vi taber de udasatte unge.Kronik i Politiken, 16.1. Sammen med Noemi Katznelson og Birgitte Simonsen.
2011: Gymansieskolen og frafaldsproblemet.Oplæg til Gymnasieskolerne Lærerforening.
2010: Forord.Det frie Gymnasium – Et dannelsesskrift. Jubilæumsskrift for Det frie Gymnasium.
2010: Vi bør satse på rundkredspædagogik – Individualisering er skyld i, at så få gennemfører en ungdomsuddannelse.Kronik i Politiken, 9.6.
2010: Ministerskift kræver hovedrengøring. Debatindlæg i Politiken 2.3.
2009: Dansk pædagogik i verdensklasse – svær at måle, nem at undergrave.Interview med Anna Mogensen. Augustus, Aarhus Universitet.
2009: Når Haarder og Sander er fortid.Kronik i Politiken, 14.3. (Også i Ungdomsforskning, nr. 1&2).
2005: Læringsteori - og hvad den kan bruges til i praksis. EMU - Elektronisk Mødested for Undervisningsverdenen - Lærerseminarier (http://www.emu.dk/).
2004: Det nødvendige oprør. Interview med Anders Jørgensen. Information 18.11.
2004: Eksperter efterlyser opgør med hyldevare-kurser. Interview med Mette-Line Thorup. Information. 10.11.
2004: Modsætningeransvarlighed. Foreningen af Daghøjskoler i Danmark. Web-stafetten. http://daghojskoler.dk
2004: Replik: Læring i arbejdslivet. Dansk pædagogisk tidsskrift, nr. 2, s. 59.
2004: Livslang læringtrang eller tvang? ”Synspunkt” i dtl&LvA, nr. 2, s. 24.
2004: Livslang læringtrang eller tvang? Kronik i Berlingske Tidende. 19.2.
2003: Voksne vil selv bestemme. Interview med Anne Balleby i Handelsskolen, nr. 9, s. 10-12.
2003: Voksne vil bedømmes - ikke kontrolleres. Interview i LVU-fagbladet, nr. 13, s. 14-16.
2003: Livslang eller lunken læring. Kronik i Information. 12.9.
2003: Udfordringer til fremtidens folkeoplysere. Fokus på folkeoplysning, nr. 4, s. 10-11.
2002: Tilbage på skolebænken. Kronik i Politiken. 8.10.
2002: Hvem kan jeg blive? Kronik i Information. 5.2. Sammen med Noemi Katznelson, Birgitte Simonsen og Lars Ulriksen.
2001: Hold fast i projektarbejdet. Indlæg i RUC-NYT, nr. 3, s. 20.
2001: Voksne lærer sig kun det, der er meningsfuldt for dem. Interview i FOVU-Dialog, Nordisk Folkbildning Och Voxenundervisning, nr. 1, s. 4-5.
2001: Identiteten er på spil i unges læreprocesser.Interview i Gymnasieskolen, nr. 11.
2001: På skolebænken igen. Kronik i Jyllandsposten. 15.2.
2001: Voksne behandles som skolebørn. Interview i Aktuelt. 10.2.
2000: Ydmygende uddannelse. Kronik i Aktuelt. 12.1. Sammen med Birgitte Simonsen og Annegrethe Ahrenkiel.
1997: Æresdoktor Oskar Negt. RUC-NYT, 1997, nr. 1, s. 22. Sammen med Henning Salling Olesen.
1997: RUC 25 år: Alternativ eller discount-universitet? RUC-NYT, 1997, nr. 1, s. 25.
1997: RUC 25 år. Kronik i Information. 29.8.
1997: Industri ude af trit. Kronik i Aktuelt. 9.4. Sammen med Birgitte Simonsen.
1996: Hvordan virker undervisning? Kronik i Politiken. 4.3.
1993: Mennesker af kød og blod. Kronik i LO-bladet. 2.12.
1993: Nepotisme og forældede procedurer. Kommentar i Information. 20.11.
1993: Fleksible arbejdspladser. Kronik i Politiken. 3.11. Sammen med Birgitte Simonsen.
1992: På de voksnes betingelser. Kronik i LO-bladet. 7.5.
1991: For nemme slutninger. Kronik i Aktuelt. 1.11. Sammen med Henning Salling Olesen.
1990: Kvalitet i skolen. Kronik i Berlingske Tidende. 3.4.
1987: Praktik i universitetsuddannelserne. Magisterbladet, nr. 6, s. 8-11. Sammen med Jens Højgaard Jensen.
1987: De 16-19-åriges uddannelse - fortsat opsplitning eller sammenhæng? DTL-nyt, nr. 1.
1986: Uddannelse til fleksibilitet. Kronik i Berlingske Tidende. 9.4.
1985: Datamaternes indtogsmarch. Ekstrabladet, Vinduet. 21.1.
1985: Alternativ til pædagogikum. Magisterbladet, nr. 2. Sammen med Karen Sonne Jakobsen, Jens Højgaard Jensen, Per Fibæk Laursen og Ib Poulsen.
1983: Haarder, RUC og uddannelsesplanlægningen. Kronik i Politiken. 9.2. Sammen med Henning Salling Olesen.
1982: RUC-planens elendighed. Kronik i Politiken. 15.1. Sammen med Henning Salling Olesen.
1981: Når staten kvæler den samfundskritiske forskning. Kronik i Information. 18.6. Sammen med Birgitte Simonsen.
1980: Ungdomsuddannelser - for de unges skyld?Kronik i Politiken. 18.6. Sammen med Henriette Christrup, Per Fibæk Laursen, Jørgen Rafn og Birgitte Simonsen.
1980: Hvor blev visionerne af? Lærerstuderendes Landsblad, nr. 7.
1979: Indlæg om psykologilærer-uddannelsen ved DP's generalforsamling 24.3. Dansk Psykolog Nyt, nr. 9, s. 251-253.
1977: Om psykologilærer-uddannelser og universitetscentre. Dansk Psykolog Nyt, nr. 3, s. 88-89.
1976: Erfaringer med integration af den pædagogiske dimension i RUCs læreruddannelser. AUC Center Nyt, nr. 4.
1976: Er lilleskolen stadig progressiv? Bixen, nr. 4, s. 62-63.
1975: Urimelig hetz mod RUC. Kommentar i Politiken. 1.3.
1975: Om antiautoritær, marxistisk og frigørende pædagogik. Kronik i Information. 25.2.
1975: Om praktik i RUCs læreruddannelser. Meddelelser fra dansklærerforeningen, nr. 1, s. 13-16.
1974: Har vi ikke alle hørt et eller andet om Roskilde ... Kronik i Politiken. 3.9.
1972: En nyskabelse i læreruddannelsen. Informations uddannelsestillæg. 9.6.
1972: Pædagogikum-betænkningen - vil man gentage alvorlige fejl fra folkeskolelærer-uddannelsen? Gymnasieskolen, nr. 5.
1971: Til de nye gymnasiaster. Kommentar i Politiken. 9.8.
1971: Den lille gymnasiereform. Skolemiljø, nr. 1.
1970: Fremtidens gymnasielærer. Q, nr. 2.
1970: Tilvalgssystemet i gymnasiet. Kronik i Politiken. 12.1.
1969: Det kastrerede forsøgsgymnasium. Kronik i Information. 5.11.
1969: Et frit gymnasium - i praksis. Kronik i Information. 10.4.
1969: Den hellige metodefrihed - en fed illusion! Gymnasieskolen, nr. 5, s. 272-274.
1968: Introduktion i medbestemmelse. Kronik i Information. 10.10.
1968: Det frie gymnasium. Kronik i Information. 1.3.

8. Væsentlige arbejdspapirer o.lign.
2004: Mere læring i arbejdslivet. 3 sider.
2004: Læring i arbejdslivetja, men hvordan? 4 sider.
2004: Kompetenceudvikling, uddannelse og læring i arbejdet. Resumé af oplæg til LO's konference om Forskning og faglig politik, 1 side.
2004: Kompetenceudvikling, uddannelse og arbejde. 5 sider.
2003: Det nye kompetencebegreb.
2003: Voksenuddannelse, vejledning og ansvar.
2002: Projektbeskrivelse. I Knud Illeris (red): Udspil om læring i arbejdslivet. København: Roskilde Universitetsforlag og Learning Lab Denmark, 2002, s. 11-17.
1998: Voksendidaktik-projektets logo. I Knud Illeris, Birgitte Simonsen & Annegrethe Ahrenkiel: Udspil om læring og didaktik. København: Roskilde Universitetsforlag, 1998, s. 11-12.
1998: Projektgrundlag. I Knud Illeris, Birgitte Simonsen & Annegrethe Ahrenkiel: Udspil om læring og didaktik. København: Roskilde Universitetsforlag, 1998, s. 13-32.
1998: Anvendelses-perspektiver. I Knud Illeris, Birgitte Simonsen & Annegrethe Ahrenkiel: Udspil om læring og didaktik. København: Roskilde Universitetsforlag, 1998, s. 33-37.
1998: Livsstil og kvalifikationskrav i en neoliberal virksomhed. RUC, scenarie-projektet. 3 sider.
1996: Hvad en skolelærer har brug for. RUC. 5 sider.
1996: Kvalifikationer, bevidsthedsformer, folkeskole og læreruddannelse. Notat til Dansk magisterforenings seminariesektion. 6 sider.
1993: Faglæreruddannelsen i de almene emner. Arbejdsmarkedsstyrelsen. 24 sider.
1992: Almenkvalificering af ufaglærte arbejdere. LO. 10 sider.
1991: Om almenkvalificering og AMU-uddannelser. Roskilde Universitetscenter. 6 sider.
1989: Erfaringer fra det pædagogiske udviklingsarbejdes historie. Roskilde Universitetscenter. 22 sider.
1984: Udbredelse af projektarbejde - gennem udnyttelse af projektarbejdets uddannelsespotentialer og erfaringer fra projektarbejde i uddannelsessektoren. Foreningen Projektplan. 32 sider.
1977: Erfaringer med forskellige evalueringsformer. Roskilde Universitetscenter. 10 sider.
1976: Kvalificering til arbejde i cirkulationssfæren. Roskilde Universitetscenter. 11 sider.
1976: Kvalificering til arbejde for det offentlige. Roskilde Universitetscenter. 11 sider.
1976: Om de gymnasiale uddannelsers historie, aktuelle situation og fremtidsperspektiver. Roskilde Universitetscenter. 10 sider.
1975: Motivation i skolen - hjælp eller forførelsesteknik. Kursus til teoretisk pædagogikum. 24 sider.
1974: Om emnevalg i problemorienterede, deltagerstyrede uddannelsesforløb. Psykologisk Laboratorium, KU. 28 sider.
1973: Vedr. Rektorkollegiets debatoplæg om "Eksamen og bedømmelse". Roskilde Universitetscenter. 8 sider.
1971: Noter om lærerroller og miljøtilrettelægning. Eksperiment i humanistisk basisuddannelse, OU. 9 sider.
1971: Noter om psykologiske implikationer for tilrettelægning af uddannelsesforløb. Eksperiment i humanistisk basisuddannelse, OU. 20 sider.
1970: Indhold og formulering af overordnede målsætninger for uddannelsesforløb. Psykologisk Laboratorium, KU. 70 sider.
1969: Mål for de gymnasiale uddannelser. Det rådgivende udvalg for de gymnasiale uddannelser, Undervisningsministeriet. 4 sider.
1968: Rapport fra Norsk Forsøksgymnas. De kursusstuderendes Landsråd. 11 sider. Sammen med Svend Erik Andersen og Conrad Harhoff.
1968: Fagstruktur i Det frie gymnasium. Initiativgruppen til et frit gymnasium. 7 sider.

 

SIMONSEN OG ILLERIS
Birgitte Simonsen & Knud Illeris

Rådgivende pædagoger
Unges og voksnes uddannelse og læring

  • Konsulentarbejde
  • Forsknings-, forsøgs- og udviklingsprojekter
  • Notater, udredninger og evalueringer
  • Foredrag og oplæg
  • Seminarer og kurser
  • Publicering og medier

Svanholm Allé 2 - 4050 Skibby

Telefon +45 47566626
Mobil +45 20671277


Knud Illeris, publikationslister - download:
pdf Fuldstændig publikationsliste på dansk
pdf Publikationer på engelsk
pdf Publikationer på andre sprog

spacer