Hjem hjem hjem Website in english Birgitte Simonsen og Knud Illeris
Hvem er vi
Kontakt Tilbud og ydelser Publikationer, rapporter og artikler Birgette Simonsen og Knud Illeris
         

Foredrag og oplæg

Vi holder gerne foredrag og oplæg om emner inden for vores kompetenceområder og tilpasset forskellige modtagergrupper mht. indhold, form og varighed. Kontakt os, så vi i fællesskab kan finde frem til den rigtige måde at gøre det på.

Eksempler - Birgitte Simonsen
• Unges forhold til uddannelse
• Unges forhold til arbejde.
• Ungdomskultur og uddannelsessystem.
• Når uddannelse ikke er sagen.
• Unges ønsker og forventninger til arbejdspladsen.
• Unge nydanskere – drømme og forventninger.
• Udsatte unge i videnssamfundet.
• Unge og kropskultur.
• Kommunikation med unge.

Knud Illeris
• Hvad er læring – hvordan lærer vi, forskellige former for læring, barrierer mod    læring.
• Læring i forskellige livsaldre.
• Hvad er det særlige ved voksnes læring?
• Særlige læringsproblemer og ambivalenser hos kortuddannede voksne.
• Læring og identitetsdannelse i ungdommen.
• Aktuelle læringsteorier. Udviklinger i læringsforståelsen gennem de seneste    20 år.
• Læring og kompetenceudvikling.
Læring i arbejdslivet.

Seminarer og kurser
Vi tilrettelægger og gennemfører i samarbejde med rekvirenten og evt. andre seminarer og kurser af kortere eller længere varighed. Vi lægger i denne forbindelse stor vægt på varierede aktivitetsformer, der involverer deltagernes erfaringer og aktuelle udfordringer. Vi kan også involvere andre medvirkende ud fra vores omfattende personkendskab på de områder, vi arbejder med.

Eksempler

• Unges læring og læringsproblemer i et uforudsigeligt samfund.
• Hvad er læring – og hvordan kan jeg arbejde med min egen læring?
• Hvordan rekruttere og fastholde unge?
• Voksenlæring – i og udenfor arbejdslivet

Artikler og interview

Vi har omfattende erfaringer med både mere fagligt orienterede og populære skriftlige fremstillinger inden for vores kompetenceområder. Vi medvirker også gerne ved interview, debatter og rundbordssamtaler.

Eksempler - Birgitte Simonsen

• Rekruttering af unge til det offentlige. Interview i Mandag Morgen 23.2.2009.
• Fattigdom og unge. Interview i P1, Agenda 31.1.2009.
• Unge og hjemløshed. Interview i ”Hus forbi”, august 2008.
• Synlighed – drøm eller mareridt. Interview i Eksistens, DR, P 1, 15.5.2007.
• Danske unge vil lære kinesisk. Interview i Berlinske Tidende, 3.5.2007.
• Campister i forsvaret. Interview i Forsvars Fokus, jan. 2007.
• Et spørgsmål om liv og død. Interview i Tjeck Magazine, jan. 2007.
• Dilemmaer i samspillet mellem lærlinge og virksomheder. Samfundsborger –    medarbejder. Erhvervsskolernes forlag, 2006.
• Uddannelse og zapperkultur? KVAN, nr. 66, 2003.
• Uddannelse, Læring og Demokratisering. Uddannelsesstyrelsen, temahæfte    nr. 16, 2001


Knud Illeris
• Læring i et positivt psykologisk perspektiv. I Anders Myszak & Simon Nørby    (red): Positiv Psykologi. Reitzel 2008.
• Læringsteoriens elementer – hvordan hænger det hele sammen? I KI (red)    Læringsteorier. Roskilde Universitetsforlag, 2007.
• De kortuddannede. Dansk pædagogisk tidsskrift, nr. 2, 2006.
• Arbejdspladsen som ramme for læring. I Ulla Bruun de Neergaard m.fl. (red)    Personaleledelse. Nyt fra samfundsvidenskaberne, 2006.
• Livslang læring – trang eller tvang? I Carsten Nejst Jensen (red) Voksnes    læringsrum. Billesø & Baltzer, 2005.
• Hvad er det særlige ved voksnes læring? I samme.
• Gymnasiet skal begrunde sit indhold. Interview i Gymnasieskolen, nr. 14,    2004.
• Tvungen uddannelse er spild af penge. Interview i Kommunalbladet, nr. 16,    2003.

Konsulentvirksomhed
Vi kan på alle niveauer fra aktuel rådgivning til løbende sparring og følgevirksomhed medvirke som konsulenter indenfor et bredt spektrum af lærings-, uddannelses- og personaleaktiviteter.

Eksempler - Birgitte Simonsen
• Om unge og foreningsliv (DGI og DIF)
• Om unge og arbejdsliv (forskellige erfa-grupper)
• Om unge med anden etnisk baggrund (Rigspolitiet – Forsvaret)
• Om rekruttering af lærlinge (Dansk Industri)
• Om overgangen til ungdomsuddannelserne (Undervisningsministeriet)
• Om ungdomskultur (Kommunernes ungdomskontorer)
• Om rekruttering til fagforening (HK)

Knud Illeris
• Omfattende konsulentvirksomhed indenfor AMU-uddannelserne fra 1988 til    2000 (Arbejdsmarkedsstyrelsen og Undervisningsministeriet)
• Aktuel konsulentvirksomhed i relation til voksenuddannelse i Kina, Singapore    og Sydafrika.

Birgitte Simonsen & Knud Illeris
• Tænketank: Ungdomsuddannelse til alle (Vejle Kommune
)

Projekter
Vi indgår gerne indenfor vores områder i alle former for forsknings-, forsøgs- og/eller udviklingsprojekter, uafhængigt eller fx sammen med en lærergruppe, en brugergruppe eller andre forskere.

Eksempler - Birgitte Simonsen - ledelse af projekter om

• Unge i de erhvervsgymnasiale uddannelser (Danske Erhvervsskoler)
• Unge i det almene gymnasium (Gymnasieskolernes Lærerforening)
• Unge og arbejdsmiljø (Arbejdsmiljørådet)
• Unge og foreningsliv (DGI, DIF og DUF)
• Ludomani (Det strategiske forskningsråd)
• Unge og uddannelse (Undervisningsministeriet)
• Udsatte unge i Danmark og i Europa (EU)
• Unge og biblioteksbrug (Danmarks Bibloteksforening)
• Unge og alkohol (Helsefonden)
• Unge hørehæmmede (Helsefonden)
• Unge nydanskeres tryghed (Trygfonden)

Knud Illeris - ledelse af projekter om

• Læring i arbejdslivet (Beskæftigelsesministeriet)
• Læring i voksenuddannelserne (Beskæftigelses- og   Undervisningsministerierne)
• Marginaliserede unge (EU)

Notater, udredninger og evalueringer
Inden for vores områder påtager vi os gerne at levere faglige notater, responsa eller mere omfattende udredninger eller evalueringer.

Eksempler - Birgitte Simonsen m.fl.
• Evaluering af ”Den sundhedsfremmende Uddannelse” i Svendborg (Fyns Amt)
• Notat vedr. Højskoledokumentation (Højskoleforeningen)
• Evaluering af projekt om friluftsliv og spiseforstyrrelser (Socialministeriet og    AIDA)
  
 Knud Illeris m.fl.
• Evaluering af kompetenceudviklingsprojekt i mediebranchen (Dansk    Journalistforbund)

Priser
P.g.a. opgavernes meget forskellige karakter arbejder vi ikke med faste priser på vores ydelser, men giver gerne tilbud på den enkelte opgave, når vi har overblik over dens varighed og karakter.
Vejledende prislag: Foredrag, seminarer el.lign op til 4 timer inkl. transporttid: kr. 8000 – pr. ekstra time kr. 1000 – 2 konsulenter: 50 pct. ekstra.


 

SIMONSEN OG ILLERIS
Birgitte Simonsen & Knud Illeris

Rådgivende pædagoger
Unges og voksnes uddannelse og læring

  • Konsulentarbejde
  • Forsknings-, forsøgs- og udviklingsprojekter
  • Notater, udredninger og evalueringer
  • Foredrag og oplæg
  • Seminarer og kurser
  • Publicering og medier

Svanholm Allé 2 - 4050 Skibby

Telefon +45 47566626
Mobil +45 20671277

spacer