Hjem hjem hjem Website in english Birgitte Simonsen og Knud Illeris
Hvem er vi
Kontakt Tilbud og ydelser Publikationer, rapporter og artikler Birgette Simonsen og Knud Illeris
         

Birgitte Simonsen er mag. art. og cand. mag. i pædagogik og i sociologi. Har været lektor ved Sociologisk Institut på Københavns Universitet og Institut for Uddannelsesforskning på Roskilde Universitetscenter. Fra 2000 professor i ungdomsforskning og leder af Center for Ungdomsforskning (CeFU), der har været tilknyttet Roskilde Universitetscenter, Learning Lab Denmark og Danmarks Pædagogiske Universitet. Fra 2010 fuldtidsarbejdende i SIMIL.

BS har medvirket i og været leder af talrige forsknings- og udviklingsprojekter om unge både i Danmark og internationalt. Projekterne omfatter unges forhold og problemer på en lang række områder spændende fra uddannelse og mødet med arbejdslivet til misbrug og kriminalitet. Har en bred indsigt i de unges forhold og situation, deres udfordringer, og hvordan de søger at tackle dem i et samfund, der ofte opleves som overvældende og uoverskueligt.

Omfattende foredrags-, kursus- og skribentvirksomhed nationalt og internationalt om unge i dag, ungdomsuddannelser, ungdomskulturer og ungdomsproblematikker.

Knud Illeris er magister i psykologi og har været lektor, fra 1995 professor i uddannelsesforskning ved Roskilde Universitetscenter. 2005 - 2009 professor i livslang læring ved Danmarks Pædagogiske Universitet. 2005 æresprofessor ved Columbia University, New York. 2006 optaget i The International Adult Education Hall of Fame. 2010 modtager af den hollandske Chris Argyris Award of Organizational Learning.

KI har været centralt placeret i udviklingen og udbredelsen af projektarbejde som pædagogisk arbejdsform og har i øvrigt arbejdet med læring og uddannelse, især i ungdoms- og voksenuddannelserne og i arbejdslivet. Har desuden en bredt dækkende og internationalt anerkendt teoretisk forståelse af læring, læreprocesser og læringsbarrierer.

KI’s mange bøger og artikler er udkommet i store oplag på dansk og mange andre sprog. Foredragsvirksomheden omfatter talrige danske uddannelsesinstitutioner, organisationer mv. samt ialt 26 lande i 5 verdensdele
.

 

SIMONSEN OG ILLERIS
Birgitte Simonsen & Knud Illeris

Rådgivende pædagoger
Unges og voksnes uddannelse og læring

  • Konsulentarbejde
  • Forsknings-, forsøgs- og udviklingsprojekter
  • Notater, udredninger og evalueringer
  • Foredrag og oplæg
  • Seminarer og kurser
  • Publicering og medier

Svanholm Allé 2 - 4050 Skibby

Telefon +45 47566626
Mobil +45 20671277

spacer